Bli fackligt medveten!

Facket behövs i dag mer än någonsin!

Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift går till och varför. Vi diskuterar dina rättigheter och skyldigheter. Och dina förmåner.

Målet är att du ska gå från Påfarten som en medveten medlem!

Vår grundtanke är densamma som när Byggnad startade 1889: Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi stolta. Tillsammans är vi trygga. Om vi efter en dag lyckas förmedla detta till dig så har vi kommit en bra bit på vägen!

Framtiden är du själv med och bestämmer!

Byggnadsarbetare