Fackföreningens styrka är medlemmarna! Många medlemmar = stark fackförening. Få medlemmar = svag fackförening.